Ønsket bag Bælum Butikshus var at skabe et lokalt samlingssted, der udover at skulle rumme byens dagligvarehandel, også skulle være base for kulturelle oplevelser samt et samlingssted for alle byens borgere. Det er vigtigt, at byen er i udvikling for at sikre vækst, samt gøre byen attraktiv for tilflyttere, erhvervsliv, skole og foreningsliv.


Butikshuset er placeret på Vestergade i Bælum, som er byens hovedfærdselsåre med et stigende antal gennemkørende. Her ligger butikken tæt på skole, hal, ældrecenter, ungdomsskole, børnehave og fritidsordning.

 

Udviklingen i den gamle Spar butik på Østergade var på mange måder begrænset. Gennem årene var der dog, på trods af de små lokaler, skabt en stor vækst i salget. De fuldt udnyttede lokaler gjorde det dog umuligt at vækste yderligere. Ligesom logistik og parkeringsmuligheder var utidssvarende. En ny dagligvarebutik ville derfor gøre det muligt at bevare dagligvarehandlen i Bælum samt skabe mulighed for større udvalg og sortiment.


En markedsanalyse udarbejdet af SPAR-kæden konkluderde, at grundlaget for ny dagligvarebutik i Bælum var til stede.Bælum Butikshus ApS er selskabet, der står bag realiseringen af Bælum Butikshus.

Selskabet styres af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse.


Finansieringen af butikshuset er bl.a. sket gennem salg af borgeranparter.

Borgeranparterne blev set som en mulighed for, at byens borgere kan være en aktiv del af byens fremtidige udvikling. Dette ved at være med til at skabe og fastholde arbejdspladser og bosætning i byen og nærområdet. Borgeranparterne vil derudover også sikre et bredt funderet lokalt ejerskab samt vise, at Bælum er en by med vilje til udvikling.


Selskabet Bælum Butikshus ApS fungerer som ejer af grund og bygninger på Vestergade 24e i Bælum. Selskabet er dermed ikke ejer af dagligvarehandlen, men fungerer som ejer og udlejer af bygninger og grund.


Formålet med selskabet er:

At sikre den fremtidige dagligvarehandel i BælumVision og mål for selskabet:

Gennem medejerskab at skabe både rammerne og kundepotentialet for at drive dagligvarehandel i BælumAktiviteter i selskabet:

Bælum Butikshus ApS er et ejendomsselskab, som står for opførelsen af en bygning, som lejes ud til et driftsselskab, der driver dagligvarerhandelen i byen.

Om Bælum Butikshus